Kimppatallien hallinnointi - sähköiset työkalut

Kotisivut

Nykyään on tarjolla valmiita pohjia, joihin ei-niin-ammattilaisen on helppo perustaa kotisivut. Kotisivut ovat yleensä kaikille avoimia, vaikkakin ne on mahdollista tehdä myös salasanan taakse.

Kotisivuilla kimpan tiedottaja voi kertoa hevosen kuulumisia, sinne on helppo laittaa esille paljonkin taustatietoa, kimpan säännöt ja jakaa kuvia tai videota. Kotisivuilla viestintä on yleensä yksisuuntaista.

Facebook

Facebookiin pystyy perustamaan avoimen tai suljetun ryhmän. Avoimessa ryhmässä kuka tahansa voi seurata kimpan asioita, suljettuun ryhmään pääsee vain ryhmän vetäjän hyväksynnällä ja tällöin voidaan kirjoittaa arkaluontoisemmistakin asioista. Facebookissa videoiden ja kuvien jako on helppoa, samoin voidaan perustaa tapahtumia ja kutsua niihin osanottajia.

Esimerkkejä:

Blogit

Soveltuu pääsääntöisesti kimpanvetäjän viestintään kimppalaisille. Voi jakaa kuvia sekä videoita. Myös kommentointi onnistuu eli kimppalaiset pystyvät myös kirjoittamaan.

Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää esimerkiksi aktiivisen hevosenhoitajan kanssa - hän voi "bloggailla" hevosen päivittäisiä kuulumisia kimpan osakkaille.

Esimerkkejä:

Twitter

Twitter on yhteisöpalvelu, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa päivityksiä Internetissä. Tekstipohjaiset viestit eli twiitit ovat lyhyitä ja ne voivat sisältää korkeintaan 140 merkkiä. Käyttäjien on mahdollista lähettää ja vastaanottaa päivityksiä Twitter-websivuston kautta, tekstiviestinä tai erilaisten sovellusten kautta. Twitter soveltuu parhaiten lyhyiden, ajankohtaisviestien lähettämiseen.

Google Docs

Google Docs on Googlen kehittämä toimisto-ohjelmisto, johon kuuluu mm. taulukkolaskentaohjelma. Se on ilmainen palvelu ja vaatii ainoastaan rekisteröinnin. Google Docsin tiedostoihin pääsee käsiksi mistä tahansa internetyhteydellä ja selaimella varustetusta tietokoneesta.

Google Docissa voi luoda tyhjältä pohjalta uusia asiakirjoja sekä uusia taulukkolaskentoja. Sinne voi tuoda ja siirtää myös omalta koneelta valmiita tiedostoja. Taulukkolaskennan voi jakaa myös muiden käyttöön kutsumalla sinne muita henkilöitä sähköpostin avulla. Hevoskimpassa tätä voisi käyttää esimerkiksi Excel-pohjaisen taloudenhallinnon jakamiseen kimpan osakkaille.

Tiedätkö sinä hyviä toimintamalleja, onko kimpassasi joku hyvä, toimiva esimerkki? Kommentoi näitä!

Lisäämme tänne muutamia kimppojen linkkejä, laita hyvästä sivustosta viestiä tulemaan!