Hevosenomistajahanke

Elämyksiä ja elinkeinoja – hevosenomistajuuden kehittämisprojekti on hevosalan eri lajien rajat ylittävä hevosen omistamisen kehittämishanke. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta hevosen omistamiseen, madaltaa kynnystä ryhtyä hevosen omistajaksi, lisätä hevosen omistamisen arvostamista ja luoda yhteiset pelisäännöt kimppaomistamiseen.

Yhteistyö hevosalan toimijoiden, niin kilpailun järjestäjien, valmentajien kuin keskusjärjestöjen kanssa on tärkeää – näihin talkoisiin ovat kaikki hevosalalta tervetulleita!

 

Projektissa on mm.

  • julkaistu Matkalla hevosen omistajaksi – opas hevosen hankinnasta ja omistamisesta
  • laadittu kimppatallien laatukriteerit ja vapaaehtoinen laatumerkkijärjestelmä
  • käynnistetty kimpanvetäjien koulutus
  • järjestetty infotilaisuuksia hevosen omistamisesta
  • toteutettu www.hevosenomistaja.fi kotisivut
  • herätelty keskustelua ratsujen kimppaomistamisesta ja valmisteltu ratsukimppapilottia
  • tehty yhteistyötä Addfour Oy:n kanssa kimppatallien hallinnointi verkkotyökalun suunnittelussa

Lisäksi hankkeessa kootaan hyvät toimintamallit hevosenomistajien huomioimisesta sekä ravi- ja ratsastuskilpailuissa Suomesta ja ulkomailta.

Hanke on valmisteltu yhteistyössä hevosalan keskeisten organisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, Hevosopisto Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toteuttaja on Hippolis ja sen on on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö/Työ- ja elinkeinominsteriö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) suosituksesta ajalle 1.6.2011 – 31.5.2014.

Ohjausryhmässä ovat mukana Suomen Hippos ry (Pekka Soini), Suomen Ratsastajainliitto ry (Kielo Kestinmäki), Hevosopisto Oy (Petri Meller), Hippolis - Hevosalan osaamiskeskus ry (Anne Laitinen), Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry (Mitja Nummenmaa), MMM/YTR rahoittajan edustaja (Reijo Martikainen) sekä hevosenomistajien edustajina Jouni Monto ja Jari-Pekka Rättyä. Valtakunnallisen hankkeen toteuttajana on Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry.


Hevosenomistamisen kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa pääosin maaseudulla tapahtuvaa hevosalan yrittäjyyttä kehittämällä hevosenomistajuuteen liittyviä toimintamalleja niin ravi- kuin ratsupuolella. Tavoitteena on myös vahvistaa hevostalouden merkitystä maaseudun ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen edistämisessä kehittämällä hevosalan yhteisomistajuutta.

 

Lisätietoja:
Anne Laitinen, projektipäällikkö
puh. 040 766 0830
etunimi.sukunimi@hippolis.fi
Hippolis, Opistontie 10 A 2, 32100 Ypäjä
www.hippolis.fi

Ohjausryhmän pj
Mitja Nummenmaa
puh. 040 502 4987
shkl@kolumbus.fi
www.shkl.net

Ohjausryhmän vpj
Pekka Soini
puh. 050 3389 484
etunimi.sukunimi@hippos.fi
www.hippos.fi