Hankkeen taustaorganisaatioiden edut ja palvelut hevosenomistajille

Hippolis - Hevosalan osaamiskeskus ry on hevosalan yhteistyöorganisaatio. Hippolis järjestää koulutuksia ja lyhytkursseja sekä välittää tietoa kootusti, mm. www.hevoseni.fi ja www.hippolis.fi/lainsaadanto.

Hippolis toteuttaa Hevosenomistajuuden kehittämishanketta (2011-2013), jonka on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö/työ- ja elinkeinoministeriö maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän suosituksesta. Projektissa toteutetaan kimpanvetäjien koulutus ja kimppatallien laatukriteerit yhteistyössä alla listattujen toimijoiden kanssa.

Lisätietoja projektista ja hevosen omistamisesta myös www.hippolis.fi.

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry (SHKL) on hevosenomistajien etujärjestö, jonka yhteentoista alueelliseen jäsenyhdistykseen kuuluu lähes 7 000 jäsentä. Keskusliiton tarkoituksena on jäsenten hevosenomistamiseen liittyvien keskeisten etujen valvonta.

Liitto tarjoaa jäsenilleen alennuksia ja etuisuuksia (mm. ilmainen sisäänpääsy useimmille raviradoille), koulutustilaisuuksia, kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Hevosenomistaja- jäsenlehden, asiantuntija-apua erilaisissa ongelmatilanteissa (mm. laki- ja verotusasiat) sekä sopimuspohjia ja neuvoja sopimusten teossa.

SHKL ylläpitää keinoemovälitystä, jonka avulla on autettu vuosittain kymmeniä orpovarsoja hyvän elämän alkuun. www.shkl.net

Suomen Hippos ry on suomalaisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen valtakunnallinen keskusjärjestö. Suomen Hippoksen tärkeimmät tehtävät ovat rekisterin ja kantakirjan pito kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista sekä maamme ravikilpailutoiminnan johtaminen ja valvominen. Lisäksi Suomen Hippos harjoittaa koulutus-, järjestö- ja julkaisutoimintaa.

Suomen Hippos ry:n tytäryhtiöitä ovat totopelejä järjestävä Fintoto Oy ja lehtiyhtiö Suomen Hevosurheilulehti Oy.

Suomen Hippos hoitaa muun muassa hevosten omistajanvaihdokset sekä peitenimi- ja hallintaoikeuden rekisteröinnit ja neuvoo rekisteröintiin liittyvissä asioissa. www.hippos.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta. Ratsastajainliitto on kaikkien ratsastuksen harrastajien etujärjestö, joka ajaa sekä huippu-urheilun että kuntoharrastajien asiaa. Liiton keskeinen tehtävä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa.

Ratsastajainliiton vuosittain tarkastettavat jäsentallit on jaettu kolmeen ryhmään: ratsastuskoulut, harrastetallit ja yksityistallit. Jäsentalleilla ratsastuksen opetuksesta vastaa koulutettu ja ensiaputaitoinen henkilökunta. Yksityistallit tarjoavat asiakkaiden hevosille täysihoitopaikkoja.

Ratsastusseurojen jäsenille sekä Green Card -asiakkaille on Tapiolan tapaturmavakuutus, joka on voimassa aina hevosia hoidettaessa, ratsastettaessa sekä matkoilla tallille. Jäsenille on tarjolla sopimuspohjia ja maksuton puhelinneuvonta hevostoimintaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa. www.ratsastus.fi

Muut yhteistyökumppanit:
  • Hevosopisto Oy
  • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  • Hämeen ammattikorkeakoulu.