Kimppaosuuksien markkinointi

Kimppatallin perustamiseen liittyy olennaisesti markkinointi. Markkinoinnin tulee aina olla hyvän tavan mukaista. Sen tulee olla selkeää ja sisältää oleelliset tiedot. Mainoksen tietojen on syytä olla mahdollisimman täsmällisiä ja kattavia. Markkinoinnissa on myös kiinnitettävä huomiota tiedon selkeyteen ja ymmärrettävyyteen: kokonaisvaikutelma ratkaisee. Tämä on hyvä muistaa varsinkin hevosalan ulkopuolisille kohderyhmille markkinoitaessa, sillä alalla ehkä tutut, yleiset käytännöt, eivät ole uusille hevosharrastajille tuttuja.

Ostopäätöksen pohjaksi on oltava valmiina ja ostajan nähtävillä
 • kimpan säännöt eli sopimusehdot, joista selviävät mm. osakkaan vastuut ja velvollisuudet, myös taloudelliset
 • realistinen kuvaus hevosesta, tavoitteista, toiminnasta ja tiedotuksesta
 • ostohinta ja arvioitu kuukausimaksujen suuruus
Sääntöjen on oltava ostajan nähtävillä ennen ostopäätöksen tekoa. Sääntöjen saatavuus vaihtelee kimpan toiminnasta, laajuudesta ja avoimuudesta riippuen. Pienissä, "oman porukan" kimpoissa sääntöjen on oltava saatavilla vähintään pyynnöstä. Isojen kimppatallien markkinoinnissa sääntöjen on oltava esillä mainosmateriaalissa (esitteissä esim. kääntöpuolella) tai internetissä.

Markkinointia kuluttajille säännellään kuluttajasuojalailla sekä lailla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Kuluttajasuojalakia sovelletaan silloin, kun markkinoidaan kulutushyödykettä elinkeinonharjoittajalta kuluttajille. Jos kimppatalli on ammattimaisesti hoidettu ja voittoa tavoitteleva, voidaan myös luonnollisen henkilön toiminnan katsoa täyttävän elinkeinonharjoittajan määritelmä. Esimerkiksi kenneltoiminnassa elinkeinonharjoittajaan rinnastetaan yksityishenkilö, joka kasvattaa vähintään kolme pentuetta vuodessa.

Kuva: Anne Laitinen

Asiakashankinta

Monet tallit syntyvät valmiin viitekehyksen ympärille: kimpan jäsenet voivat olla keskenään kavereita, sukulaisia, työtovereita tai vaikka saman paikkakunnan asukkaita. Markkinointia suunniteltaessa onkin hyvä miettiä etukäteen, minkälaisia omistajia juuri tähän kimppaan halutaan.

Tuloksellista uusasiakashankintaa voi toki tehdä raveissa ja hevosalan lehdissä, mutta niiden lisäksi kannattaa miettiä muitakin vaihtoehtoja, esimerkiksi valmentajan tai kasvattajan oman alueen paikallislehteä, ja eri viiteryhmille suunnattuja hevosalan ulkopuolisia nettiportaaleja. Myös sosiaalisen median hyödyntäminen on hyvinkin kustannustehokasta.

Kimppatallin, tai jos hevonen on valittu niin hevosen verkkosivut ovat hyvä keino koota tietoa, kuvia ja muuta kiinnostusta herättävää materiaalia. Myös kimpan jo suunnitelluista pelisäännöistä kannattaa kertoa, jotta potentiaaliset osakkaat ovat tietoisia siitä, millaisesta porukasta on kyse. Omat internet-sivut ovat hyvä informaatiokanava, mutta usein niiden perustaminen vaatii jonkun verran osaamista.

Sosiaalisen median tarjoamat vaihtoehdot sopivat markkinointiin erinomaisesti, koska niiden valmiit sivut sisältävät lähes kaikki tarvittavat tekniset ominaisuudet veloituksetta ja valmiina. Kanavia ovat mm. Facebook ja Twitter. Sosiaalisen median käytössä kannattaa huomioida, että esimerkiksi Facebookia voi käyttää kaikille avoimena sivuna, kuten Callela Longshotin tapauksessa on toimittu. Tällöin kuka vain internetin käyttäjä pääsee lukemaan ja seuraaman sivua Ns. suljettu ryhmä vaatii kirjautumisen sivulle, ja tällöin vain ryhmän jäsenillä on mahdollisuus seurata ja kommentoida sivujen tapahtumia. Suljetun Facebooksivun käyttäminen markkinointisivuna voi rajata Facebookiin liittymättömät markkinoinnin ulkopuolelle. Näiden ratkaisujen välimuoto voi olla jokin valmis verkkosivustopohja, joita tarjoaa esimerkiksi kotisivukone.fi.

Markkinointikanavia kimppaa perustettaessa

Hevoskimppaa markkinoitaessa ponnistukset suhteutuvat kasattavan kimpan kokoon. Jos tarvitaan satoja omistajia, markkinointi viestintävälineissä, sosiaalisessa mediassa ja puskaradiossa on väistämättä tarpeen. Pienemmät kimpat voi saada kokoon ihan tuttavien kesken.
 • kotisivut
 • sosiaalinen media, videot ja valokuvat; Facebook, Youtube
Markkinointikanavia hevoskimpalle
 • ravi- ja hevosaiheiset keskustelupalstat, hevosten myyntipalstat
 • lehtimainokset
 • flyerit ravi- ja muissa tapahtumissa
 • TotoTV -mainos tai tv-mainos
 • esittelypisteet tapahtumien yhteydessä ja hevonen itse markkinoimassa itseään
 • markkinointipaikat riippuen siitä, keitä kimppaan halutaan - uusia kokeilijoita vai hc-raviaktiiveja?
 • raviradat suhtautuvat myönteisesti kimppa asioihin ja tarjoavat monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia kimpoille. Raviradoilla on tilaa ja keinoja markkinoida kimppoja, esim. kuulutukset ja ilmoitustaulut.
 • puskaradio, alan toimijat parhaita puolestapuhujia
 • yritykset, niin mahdollisina omistajina kuin myös markkinointiyhteistyökumppaneina
 • mediat ovat kiinnostuneita, jos hevosia tuodaan mielenkiintoisella tavalla esille ja tehdään epätavallisia asioita
 • kasvattajat
 • alan kokeneet toimijat
 • alueelliset hevosyhdistykset ja merkittävimmissä ponnistuksissa myös hevosalan suuret toimijat
 • kimpalle julkkis- tai huippuohjastajaveturi
Irina Keinänen ja Ilkka Nisula