Vakuuttaminen - osa riskinhallintaa

Vakuuttaminen on osa riskien hallintaa. Jokaisen hevosenomistajan kannattaa arvioida oma riskinsietokykynsä. Hevoselle on valittavissa erilaisia vakuutuksia; henki-, eläinlääkärikulu- ja vastuuvakuutus. Hevosen vakuutusturvasta huolehtii hevosen omistaja, hevoset eivät ole vakuutettuja tallinpitäjän toimesta.

Hevosen henkivakuutus korvaa, kun hevonen kuolee tai se joudutaan lopettamaan sairauden tai tapaturmaisen loukkaantumisen vuoksi. Henkivakuutuksen hintaan vaikuttaa se, mistä arvosta hevonen on vakuutettuna. Hevonen kannattaa vakuuttaa käyvästä arvosta, yli- tai alivakuuttamisessa voi tulla ikäviä yllätyksiä vastaan korvaustilanteissa. Tiineen tamman vakuutukseen voi ottaa lisäturvana sikiövakuutuksen, joka korvaa sikiön menetyksen tai syntyneen varsan kuoleman.

Eläinlääkärikuluvakuutukset korvaavat eläinlääkärihoidosta ja tutkimuksista aiheutuneita kuluja, kun hevonen on sairastunut tai loukkaantunut (esim. ähkyhoidot, erilaisten haavavammojen ja luunmurtumien hoito). Eläinlääkärikuluvakuutuksista ei makseta korvauksia ennaltaehkäisevästä hoidosta, kuten raspauksesta, loislääkityksestä, rokottamisesta, hieronnasta tai fysioterapiasta. Vakuutukset eivät korvaa kuluja sellaisista sairauksista tai vammoista, jotka ovat olleet hevosella ennen vakuuttamista.

Vakuutuksen hinnan lisäksi kannattaa verrata, millaisia vahinkotapauksia vakuutus korvaa, mikä on yhtiön maksama enimmäiskorvausmäärä ja vahingon omavastuu. Sekä henki- että eläinlääkärikuluvakuutuksista korvattavat sairaudet ja loukkaantumiset vaihtelevat suuresti eri yhtiöillä, ja lisäksi monilla on valittavissa suppeaa tai laajempaa turvaa, joten ehtoja on hyvä vertailla. Valittaessa omalle hevoselle sopivaa vakuutusta kannattaa miettiä, millaisista vahingoista haluaa korvauksen, ja sen perusteella valita sopivin vakuutus. Vakuutusehdot kannattaa lukea erittäin huolellisesti, jotta ymmärtää, mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Hevoselle voi ottaa myös vastuuvakuutuksen. Vakuutuksesta voidaan korvata hevosen ulkopuoliselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, kun hevosen omistaja on vahingoista lain mukaan korvausvelvollinen. Vastuuvakuutus ei korvaa omistajalle, hoitajalle tai ratsastajalle sattuneita vahinkoja tai heidän omaisuudelleen aiheutunutta vahinkoa. Vastuuvakuuttaminen on suositeltavaa ainakin silloin, jos omistaja tai omistajat itse vastaavat hevosen valmentamisesta ja hoidosta.

Ostaja voi vakuuttaa hevosen ennen kuin kauppaa on edes tehty. Tämä voi olla järkevää esimerkiksi silloin, jos hevosta joudutaan kuljettamaan pitkä matka koti- tai ulkomailta. Huomioi myös mahdollinen vakuutuksen alkamisen karenssiaika.

Ravikilpailuihin osallistuvilta hevosilta ja poneilta vaaditaan pakollinen kilpailuvakuutus, jonka Suomen Hippos laskuttaa automaattisesti. Vakuutuksen ehdot ovat Suomen Hippoksen nettisivuilla.

Moni hevosen omistaja on vakuuttanut hevosensa paremmin kuin itsensä. Muista arvioida aina myös oma vakuutusturvasi! Aktiiviharrastajille tapaturmavakuutus on suositeltava.

Hippoksen ravikilpailulisenssimaksuun, seniorilisenssiä lukuun ottamatta, sisältyy kilpailuaikainen tapaturmavakuutus. Seniorilisenssin haltija voi halutessaan hankkia itse erillisen tapaturmavakuutuksen. Kilpailulisenssin lunastaneet seniorilisenssiä lukuun ottamatta ovat vakuutettuna ravikilpailussa sattuvan tapaturman varalta. Vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat raviradalla tai siihen kuuluvalla talli- ja varikkoalueella kilpailun ja järjestetyn tai valvotun harjoituksen aikana. Lisäksi lisenssinhaltija voi ottaa vapaaehtoisen täysajan tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa aina ja kaikkialla, siis myös vapaa-aikana ja esimerkiksi hevosta kotona käsiteltäessä.

Kaikilla SRL:n jäsenmaksun maksaneilla on jäsenetuna tapaturmavakuutus, myös väliaikaisesti tai pysyvästi ulkomailla asuvilla. Green Card -harrastajat kuuluvat myös ehdoiltaan samanlaisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Seurojen, ratsastuskoulujen ja harrastetallien sekä yksityistallien vapaaehtoistyöntekijät (talkooporukka) on vakuutettu erillisellä vakuutuksella.

Vakuutukset kannattaa kilpailuttaa muutaman vuoden välein, nykyinen yhtiö mukaan lukien. Vakuutuksia otettaessa pitää tietää mitä on vakuuttanut. Tutustu ehtoihin ja selvitä, minkä tasoisen vakuutuksen juuri sinä haluat ja tarvitset. Vakuutusehtoihin ja sisältöihin pitää tutustua ennakkoon, luulo ei ole tiedon väärtti. Vakuutusalan ammattilaiset ovat sitä varten, että he neuvovat ja auttavat löytämään parhaan ratkaisun asiakkaan lähtökohdista, ja heitä kannattaa hevosvakuuttamisessakin hyödyntää.

Kuva: Erja Mattila

Anne Laitinen